free web hit counter

آرشیو : نوشته هایی با برچسب نظرات نگارفروزنده

مصاحبه ای جالب با نگارفروزنده

مصاحبه ای جالب با نگارفروزنده

مصاحبه ای جالب با نگارفروزنده او 14 سال بیشتر نداشت که وارد دنیای بازیگری شد,  از همان سن کم , پرکار و معروف شد,در بهترین فیلم طنز ...

ادامه مطلب