free web hit counter

آرشیو : نوشته هایی با برچسب مصاحبه ی محسن علی اکبری

علی اکبری: بدون توجه به حوزه فرهنگ نمی توان سیاست و اقتصاد موفقی داشت

علی اکبری: بدون توجه به حوزه فرهنگ نمی توان سیاست و اقتصاد موفقی داشت

علی اکبری: بدون توجه به حوزه فرهنگ نمی توان سیاست و اقتصاد موفقی داشت  در این مطلب از سایت  مصاحبه ی محسن علی اکبری تهیه ...

ادامه مطلب