free web hit counter

آرشیو : نوشته هایی با برچسب تیراندازی مرد به همسرش

تیراندازی مردبه همسرش در بیمارستان عرفان تهران

تیراندازی مردبه همسرش در بیمارستان عرفان تهران

تیراندازی مردبه همسرش در بیمارستان عرفان تهران دراین پست از سایت آناپیک علت تیراندازی وچگونه به وقوع پیوستن این جرم  توضیح داده شده است, بخوانید و ...

ادامه مطلب