free web hit counter

آرشیو : نوشته هایی با برچسب بازیگر نقش دکتر مصدق

گفت‌وگو با اصغر معینی صالح

گفت‌وگو با اصغر معینی صالح

در مصاحبه ای که با اصغر معینی صالح انجام گرفت او به این حقیقت اشاره کرد فکر نمیکرده هیچگاه بازیگر شود چه رسد به آنکه ...

ادامه مطلب