free web hit counter

آرشیو : نوشته هایی با برچسب انتخاب فیلم ایران در اسکار

فروشنده اصغر فرهادی نماینده ایران در اسکار شد

فروشنده اصغر فرهادی نماینده ایران در اسکار شد

بعد از کشمکش های فراوان هیئت انتخاب نماینده ایران در اسکار ، فیلم فروشنده اصغر فرهادی را انتخاب و آن را به عنوان نماینده کشورمان ...

ادامه مطلب