free web hit counter

نماینده انحصاری سیستم چشم عقاب

مجموعه: عکس, عکس ورزشکاران تعداد بازدید: 62
نماینده انحصاری سیستم چشم عقاب

نماینده انحصاری سیستم چشم عقاب

مسئولین شرکت ‘هاک ای’ که نماینده انحصاری سیستم چشم عقاب در دنیا هستند، اعلام کردند به علت وجود موضوع تحریم ها برای مسابقات لیگ جهانی به ایران نخواهند آمد.

پس از جایگزینی سیستم چشم عقاب به جای ویدئو چک در مسابقات والیبال که از سوی فدراسیون جهانی والیبال در مسابقات جام جهانی انجام شد، مسئولینFIVB تصمیم گرفتند با توجه به عملکرد موفقیت آمیز این سیستم، در مسابقات لیگ جهانی و المپیک نیز از این فناوری استفاده کنند.

سیستم چشم عقاب,چشم عقاب, عقاب, انحصاری سیستم چشم عقاب

بر این اساس شرکت ‘هاک ای’ نماینده رسمی این فناوری از سوی فدراسیون جهانی والیبال در دنیا است، با فرستادن تکنیسین ها و تجهیزات مورد نیاز به کشور میزبان مسابقات والیبال این سیستم را راه اندازی و در مسابقات لیگ جهانی مورد بهره برداری قرار می دهد و در پایان مسابقات بر اساس قرارداد فی مابین هزینه مربوطه را از میزبان دریافت می کند.

بر اساس توافقات حاصل شده و مقررات برگزاری لیگ جهانی، قرار بود این شرکت تجهیزات و تکنیسین های خود را برای برگزاری مسابقات لیگ جهانی در تهران نیز همانند دیگر کشور به ایران بفرستد تا در مدت این رقابت ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. تا اینکه مسئولین این شرکت که مالک اصلی آن شرکت سونی است از طریق FIVB رسما اعلام کردند که به علت تحریم های موجود علیه ایران برای راه انداری و بهره‌برداری سیستم چشم عقاب به ایران نخواهند آمد و فدراسیون جهانی والیبال هم طی نامه ای اعلام کرد با توجه به عدم حضور شرکت ‘هاک ای’ از سیستم ویدئو چک (ویدئو چلنج) که در دو سال پیش هم مورد استفاده قرار گرفته است در مسابقات لیگ جهانی در تهران استفاده شود.

سیستم چشم عقاب,چشم عقاب, عقاب, انحصاری سیستم چشم عقاب

فدراسیون والیبال اعلام کرد که با توجه به اینکه بر اساس مقررات این شرکت موظف به ارائه این سرویس به کشور میزبان در ازای دریافت هزینه مربوطه است، این نوع رفتار شرکت ‘هاک ای’ و FIVB، از سوی مسئولین فدراسیون والیبال ایران مورد اعتراض شدید قرار گرفت و با ارسال نامه ای به کمیته مسابقات FIVB خواهان پیگیری و رفع این موضوع شدند ولی با توجه به زمان باقیمانده بعید به نظر می رسد تغییری در تصمیم گرفته حاصل گردد.

سیستم چشم عقاب,چشم عقاب, عقاب, انحصاری سیستم چشم عقاب

بر این اساس کمیته انفورماتیک فدراسیون والیبال در مذاکراتی که با شرکت دیتا پروجکت در ایتالیا (نماینده انحصاری ویدئو چلنج از سوی فدراسیون جهانی والیبال) انجام داد و مقرر شد که نماینده این شرکت با حضور در ایران سیستم موجود که سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت را جهت بهره برداری راه اندازی کند.

منبع:آناپیک

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نماینده انحصاری سیستم چشم عقاب”