free web hit counter

جملات تصویری آموزنده و فلسفی

مجموعه: عکس جالب تعداد بازدید: 118
جملات تصویری آموزنده و فلسفی

جملات تصویری آموزنده و فلسفی

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده ,عکس نوشته های فلسفی و پندآموز زیبا,پندآموز زیبا,متن و عکس های فلسفی سنگین,عکس عاشقانه و زیبای متن دار

من نمیدانم که به چه مناسبت اموات باید دارای مقام و احترام خاصی باشند.
برای چه وقتی یکنفر مرد تمام خطاها و اشتباهات او را فراموش کرده و در عوض درباره محاسن و مزایای او صحبت میکنند ؟!؟!؟!
حتی اگر بعد از مرگ او خیانت ها و گناهان جدیدی از مرده کشف شود او را می بخشند.
پس از این قرار تا وقتی که شخص فوت ننماید ما آنطور که شاید و باید او را دوست نداریم.
حال خیلی غریب است که ما درباره آنهایی که زنده هستند اینطور رفتار نمی کنیم و اگر درباره آنها اینطور رفتار می کردیم زندگی ما در این جهان خیلی لذت بخش می شد و بسیاری از مصائب و بدبختی ها از بین می رفت !!! . موریس مترلینگ

موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ، پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است. آنتونی رابینز

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرت

زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! . ارد بزرگ

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای . دالای لاما

دانش را می آموزی اما خرد ، برآیند اندیشه و آموخته های ماست . ارد بزرگ

غضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است . دسه گور

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه اوست . اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه توست . دالایی لاما

تنها آغاز ها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در رشد و زایندگیست . ارد بزرگ

دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است . دالایی لاما

هر کجا که هستی ، هر کجا خودت را یافتی ، از هر آنچه که داری لذت ببر ، به تمامی لذت ببر . هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نیایش داشته باش . دالایی لاما

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است . مارک تواین

فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است . ارد بزرگ

آئینه را بگیر و تماشای خویش کن سوی چمن به عزم تماشا، چه میروی؟ . هلالی جغتائی

موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است . وینستون چرچیل

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

شایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز . ارد بزرگ

کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است . فردریش نیچه

خنده در ورای خود رازها در سینه دارد . ارد بزرگ

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

برای انکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلایل

بدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. ژول رومن

بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات مصیبت و عذاب کشیده ، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد . نیچه

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید  و پاکی در اشتباهند . ارد بزرگ

بهترین سیاست صداقت است. سروانتس

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . کنفسیوس

ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .  ارد بزرگ

امید جزیی از خوشبختی است. ژوبر

حقیقت انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به استهزا بگیرد. اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود. سر وینستون چرچیل

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزو

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

جملات تصویری,جملات تصویری آموزنده,آموزنده و فلسفی, فلسفی,آموزنده

منبع: آنا پیک

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “جملات تصویری آموزنده و فلسفی”